Testy genetyczne - gołębie i inne ptaki

 

Diagnostyka molekularna infekcji gołębi i innych ptaków

 

Testy molekularno-genetyczne:

 

 

PHVTest (Pigeon Herpes Virus) – test na obecność DNA wirusa PHV powodującego katar zakaźny

Test przeznaczony jest do detekcji DNA herpeswirusa, techniką molekularną real-time PCR. Katar zakaźny jest chorobą górnych dróg oddechowych. Zakażenie następuje drogą kropelkową, poprzez kontakt z zakażonym kałem lub karmą. Stany zapalne obejmują brodawki nosowe, jamę dziobową, tchawicę, infekcja może rozprzestrzenić się na płuca i worki powietrzne.

 

Materiałem do badania jest wymaz z górnych dróg oddechowych, jak również wymaz zawierający wiedzielinę otworów nosowych. W przypadku trudności z pobraniem zaschniętej wydzieliny z okolic nosa, należy wymazówkę lekko zwilżyć solą fizjologiczną lub czystą wodą. Istnieje możliwość pobrania wymazu z górnych dróg oddechowych, następnie pobranie tą samą wymazówką wydzieliny z otworów nosowych.

MycoTest – test na obecność DNA bakterii Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae powodujących mykoplazmozę

Test umożliwia detekcję bakteryjnego DNA Mycoplasma gallisepticum i Mycoplasma synoviae, techniką molekularną real-time PCR. Mykoplazmoza jest bakteryjną chorobą układu oddechowego, pojawiającą się w wyniku stresu, przegrzania np. podczas transportu. Stany zapalne obejmują drogi oddechowe, docierając poprzez oskrzela do płuc i worków powietrznych. Z otworów nosowych wycieka wydzielina, która zasklepiając je, przyczynia się do rzężącego oddechu.

 

Materiałem do badania jest wymaz ze szpary podniebiennej. Istnieje możliwość pobrania wymazu z górnych dróg oddechowych, następnie pobranie tą samą wymazówką wydzieliny z otworów nosowych.

SalmonellaTest – test na obecność DNA bakterii Salmonella enterica var. Typhimurium powodującej salmonellozę
Test polega na wykryciu DNA bakterii Salmonella enterica var. Typhimurium, techniką molekularną real-time PCR. Salmonelloza jest chorobą, która poprzez infekcje układu pokarmowego może przenikać do stawów, wielu organów wewnętrznych jak również do układu nerwowego powodując paraliż. Ptaki, które przetrwały chorobę stają się nosicielami Salmonella, narażając pozostałe osobniki na infekcję.

Materiałem do badania jest wymaz z kloaki, próbka kału lub fragment potencjalnie zarażonej tkanki.
ChlamydophilaTest– test na obecność DNA bakterii Chlamydophila pssitaci, powodującej chlamydiozę
Test polega na wykryciu DNA chorobotwórczych bakterii Chlamydophila psittaci, techniką molekularną real-time PCR. Chamydioza (inaczej papuzica) jest chorobą górnych dróg oddechowych. Jej przebieg często bywa niespecyficzny. Choroba występuje w postaci ostrej, przewlekłej, jak również bezobjawowo. Nie leczona bywa przyczyną uogólnionego stanu zapalnego wielu narządów. Wart zaznaczenia jest fakt, że infekcja Chlamydophila pssitaci groźna jest także dla człowieka.

Materiałem do badania
jest wymaz ze szpary podniebiennej oraz wola, kloaki jak również krew i kał.
CandidaTest – test na obecność DNA grzybów drożdżopodobnych Candida sp. powodujących kandydozę (drożdżycę)
Test polega na wykrywaniu obecności DNA drożdżaka Candida sp., techniką molekularną real-time PCR. Grzyby te powszechnie występują w otoczeniu ptaków. Infekcja jest wynikiem niedoboru witaminy A, kwasów tłuszczowych, długotrwałej antybiotykoterapii, dużej ilości drożdżaków w karmie, złych warunków higienicznych oraz współistniejących zakażeń. W przebiegu choroby obserwuje się białe lub szarawe naloty na błonach śluzowych dzioba, wola, przełyku, a niekiedy także żołądka, jelit i innych organów wewnętrznych. Ptaki nie wykazują aktywności i apetytu, ulewają treść wola, bywają wychudzone. Nie leczona kandydoza prowadzi do wyniszczenia stada oraz zwiększonej śmiertelności ptaków.

 

Materiał do badania stanowią wymazy z dzioba, wola i tchawicy (ze szczególnym uwzględnieniem włóknikowatego nalotu), wycinki z płuc, worków powietrznych, żołądka, jelit lub kał.

TrichomonasTest – test na obecność DNA pierwotniaka Trichomonas gallinae powodującego trichomonadozę (rzęsistkowicę)

Test umożliwia detekcję DNA pierwotniaka Trichomonas gallinae, techniką molekularną real-time PCR. Pierwotniak jest szczególnie niebezpieczny dla młodych ptaków. Źródłem infekcji są zwylke liczni nosiciele - bezobjawowe dorosłe ptaki. Gwałtowny rozwój trichomonadozy zagraża życiu młodych ptaków z powodu zajęcia narządów wewnętrznych - szczególnie wątroby.

 

Materiałem do badania jest próbka śluzu gardłowego, wymaz ze zmiany lub fragment potencjalnie zarażonej tkanki.

E.ColiTest - test na obecność DNA bakterii Escherichia coli powodującej "Chorobę młodych"
 - DOSTĘPNY WKRÓTCE!!
Test polega wykrywaniu DNA bakterii Escherichia coli, techniką molekularną real-time PCR.
KokcidioTest - test na obecność DNA pierwotniaka Eimeria sp. powodującego kokcidiozę
 - DOSTĘPNY WKRÓTCE!!
Test pzeznaczony jest do detekcji DNA pierwotniaka Eimeria sp., techniką molekularną real-time PCR.
OrnitoTest - test na obecność DNA bakterii Ornithobacterium rhinotracheale powodującej ornitobakteriozę
 - DOSTĘPNY WKRÓTCE!!

Test polega na wykrywaniu obecności DNA Ornithobacterium rhinotracheale, techniką molekularną real-time PCR. Zakażenie Ornithobacterium rhinotracheale manifestuje się w pierwszej kolejności objawami ze strony układu oddechowego. Są to najczęściej: kichanie, kaszel, duszność, wycieki z nosa, obrzęki głowy i zatok podoczodołowych. Choroba postępuje szybko, w ciągu kilku dni rozwija się zapalenie worków powietrznych i płuc. Oprócz objawów ze strony układu oddechowego, coraz częściej obserwuje się zmiany zapalne w stawach.

Materiał do badania stanowią wymazy i wycinki z tchawicy, płuc, worków powietrznych lub torebek stawowych stawów skokowych.


 


 

W celu uzyskania oferty cenowej na świadczone przez nas usługi prosimy o wypełnienie FORMULARZA. Nasz konsultant handlowy skontaktuje się z Państwem niezwłocznie w celu przedstawienia szczegółowych warunków oferty. 

Meditest - Europejski fundusz rozwoju regionalnego