Menu Zamknij

PapilloCheck

GENOTYPOWANIE WIRUSA HPV SYSTEMEM PapilloCheck® (CE-IVD)

papillo 1

PapilloCheck® (CE-IVD) jest szybką, nowoczesną i rzetelną metodą diagnostyczną opartą o wykorzystanie micromacierzy DNA pozwalającą na jednoczesną detekcję i genotypowanie 24 typów wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV). Test pozwala na precyzyjne zidentyfikowanie 16 typów wirusa HPV sklasyfikowanych jako typy wysokiego ryzyka, które mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy lub innych nowotworów narządów moczowo-płciowych, oraz 8 typów wirusa HPV niskiego ryzyka, będących m. in. przyczyną występowania brodawek płciowych okolic narządów rozrodczych (tzw. kłykcin kończystych).

W odróżnieniu od innych metod służących do genotypowania wirusów HPV system PapilloCheck® nie tylko pozwala na klasyfikację wirusów HPV wysokiego i niskiego ryzyka, ale także umożliwia jednoczesną identyfikację wirusów HPV spośród 24 typów.

Wieloośrodkowe badania kliniczne potwierdzają, że system PapilloCheck® jest czułą, specyficzną oraz powtarzalną metodą umożliwiającą genotypowanie wirusa HPV.

ekstrakcja

PCR

hybrydyzacja

płukanie

skanowanie

interpretacja wyników

Innowacja systemu PapilloCheck® pozwala na automatyczną analizę próbek, generowanie raportów oraz przechowywanie danych. System PapilloCheck® umożliwia również monitorowanie przebiegu analizy oraz sprawdzenie błędów na etapie ekstrakcji DNA, reakcji PCR oraz przebiegu procesu hybrydyzacji. Dlatego też otrzymanie fałszywie negatywnego, jak również fałszywie pozytywnego wyniku jest nieomal wykluczone czyniąc analizę PapilloCheck® wyjątkowo rzetelną.

raport

Translate »