Menu Zamknij

Zakład Patomorfologii

Zakład Patomorfologii NZOZ-u Meditest dysponuje nowocześnie wyposażonymi pracowniami histopatologii i cytodiagnostyki. W codziennej pracy nasi patomorfolodzy wykorzystują wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w wielu krajowych i zagranicznych pracowniach diagnostycznych, w tym akademickich. Nasze ekspertyzy histopatologiczne i cytologiczne są zgodne z najnowszymi standardami stosowanymi w badaniach patomorfologicznych. W diagnostyce zmian nowotworowych stosujemy głównie wytyczne College of American Pathologists.

Pracę wykwalifikowanego personelu usprawnia nowocześnie wyposażone zaplecze techniczne do wykonywania wysokiej jakości usług diagnostycznych, które obejmuje między innymi:

 • system automatycznego barwienia i nakrywania szkiełek mikroskopowych (Leica),
 • nowoczesne procesory tkankowe, mikrotomy i inne urządzenia do obróbki histopatologicznej preparatów tkankowych (Leica),
 • System BD PrepStainTM – automatyczny system do wykonywania preparatów cytologicznych na podłożu płynnym (BD SurePathTM) firmy Becton Dickinson,
 • system BD FocalPointTM – system komputerowo wspomaganego automatycznego skryningu cytologicznego (jedyne tego typu urządzenie w Polsce) firmy Becton Dickinson,
 • nowoczesne mikroskopy optyczne z z systemem dokumentacji cyfrowej (Zeiss, Nikon, Olympus),
 • jedyny w kraju skaner preparatów mikroskopowych Leica SCN400  – innowacyjny system do digitalizacji szkiełek mikroskopowych z preparatami cytologicznymi i histopatologicznymi (umożliwiający tworzenie preparatów wirtualnych z możliwością telekonsultacji),
 • nowoczesny system informatyczny PATOMORFOLOG umożliwiający raportowanie i archiwizację wyników badań oraz precyzyjne rozliczanie wykonanych usług z kontrahentami,
 • internetowy system dostępowy dla lekarzy PATOMORFOLOG WEB do naszych serwerów umożliwiający przeglądanie on-line wyników zleconych nam badań.

Proponujemy Państwu wykonywanie badań w zakresie:

 • cytodiagnostyki
 • histopatologii
 • immunohistochemii i histochemii
 • biopsji aspiracyjnych cienkoigłowych (BAC)
 • wybranych molekularno-genetycznych markerów nowotworowych.

ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ OFERTĄ !

Translate »