Menu Zamknij

Współpraca naukowa

W ramach działalności badawczo–rozwojowej NZOZ Meditest utrzymuje współpracę z placówkami naukowymi zarówno w kraju: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, jak i za granicą: Instytut Fraunhofera w Poczdamie.

W styczniu 2009 roku NZOZ Meditest na zlecenie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego realizował badania w ramach grantu KBN (nr 2665/B/P01/2008/35).

Tytuł projektu:

Polimorfizm genów zaangażowanych w nieswoistą odpowiedź immunologiczną a odporność na mastitis i wybrane cechy użytkowości mlecznej”.

Celem projektu było ustalenie, czy istnieją statystycznie istotne asocjacje pomiędzy polimorfizmem wybranych genów, których produkty związane są z nieswoistą odpowiedzią immunologiczną, a odpornością lub podatnością na mastitis.

Zadaniem naszej pracowni było wykonanie badań molekularno-genetycznych wybranych genów kandydatów związanych z zachorowalnością na mastitis. Analiza obejmowała izolację materiału genetycznego, a następnie zaprojektowanie specyficznych sond molekularnych typu SimpleProbe dla szeregu genów. Dzięki temu możliwe było wykonanie i przeanalizowanie mutacji typu SNP (Single Nucleotide Polymorphism) u tysiąca osobników Bos taurus dla każdego wybranego genu. Do badań wykorzystano technikę real-time PCR przy użyciu aparatu LightCycler 2.0 (Roche).

W trakcie realizacji badań, naszym wspólnym osiągnięciem było wyodrębnienie nowego miejsca typu SNP w genie laktoferryny (LTF) u krów mlecznych, które zostało zgłoszone do bazy danych NCBI SNP i w chwili obecnej jest dostępne na stronie internetowej bazy NCBI

 Mamy ponadto stały kontakt z Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii  Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dzięki temu uczestniczymy w często organizowanych warsztatach i szkoleniach. Spotkania te mają na celu zarówno przedstawienie nam możliwości pozyskiwania funduszy unijnych jak  i efektywne poszukiwanie potencjalnych partnerów w realizowanych projektach w kraju i za granicą.

Translate »