Menu Zamknij

Personel

Założyciel i kierownik NZOZ Meditestdr n. med. Jacek Podolski – Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej, Wydz. Lekarski (1991), doktorat z dziedziny medycyny (1995), lekarz patomorfolog (1996); wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Gentyki i Patomorfologii PAM; stypendysta Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej oraz Fogarty International Center/National Institutes of Health (USA); w latach 1998-99 zatrudniony w Kimmel Cancer Center, Thomas Jefferson University (Filadelfia, USA); doświadczenie zawodowe zdobywał w kilku pracowniach patologicznych szczecińskich klinik i szpitali (PSK 2, Regionalny Szpital Onkologiczny, Wojewódzki Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc). Szczególne umiejętności to: histopatologia onkologiczna materiałów pooperacyjnych, patologia urologiczna i ginekologiczna, cytodiagnostyka, w tym biopsje aspiracyjne cienkoigłowe, cyto- i histodiagnostyka pulmonologiczna, badania przyżyciowe (śródoperacyjne), genetyka kliniczna, poradnictwo genetyczne (w tym w dziedzicznych predyspozycjach do nowotworów), cytogenetyka, diagnostyka prenatalna, diagnostyka molekularno-genetyczna, molekularne badania spornego ojcostwa. Zainteresowania naukowe: biotechnologia, nanotechnologia, biosensory. Dr Podolski jako jeden z pierwszych w Polsce sklonował i scharakteryzował kilka nowych genów, potencjalnie związanych m.in. z rozwojem dziedzicznego raka nerki; autor ok. 35 publikacji naukowych z dziedziny patologii i genetyki molekularnej.

Lekarze specjaliści patomorfolodzy:
dr n. med. Roman Mazuryk
dr n. med. Marek Miler
dr n. med. Izabela Miler
dr n. med. Magdalena Lewandowska-Lula

lek. med. Sławomir Wrzecion

Cytomorfolodzy:
 mgr Joanna Krupa – diagnosta laboratoryjny – specjalista cytomorfologii medycznej – Kierownik Laboratorium

mgr Izabela Fierka – diagnosta laboratoryjny
mgr Katarzyna Getka  – diagnosta laboratoryjny
mgr Paulina Struk – diagnosta laboratoryjny
mgr Katarzyna Winiarczuk – diagnosta laboratoryjny

mgr Barbara Sacharska

Psycholog / psychoterapeuta:
dr n. med. Magdalena Podolska -Kierownik Poradni Psychologicznej

Superwizor Poradni Psychologicznej:
dr hab. Adela Barabasz

Psychoterapeuci:
lek. med. Piotr Podwalski
mgr Waldemar Lipiński
mgr Sebastian Kolański

Psycholog:
mgr. Piotr Plichta

Personel laboratoryjny: 

mgr Monika Kakowska
Malwina Zięba

Sekretariat medyczny:
Joanna Zdunowska
Klaudia Jędrzejczak

Administrator:
mgr Magdalena Dąbrowska

Translate »