Menu Zamknij

Testy HPV

Czułość klasycznej cytologii w wykrywaniu stanów przedrakowych i raka szyjki macicy jest stosunkowo niska i jak się szacuje wynosi zaledwie 50-60%. Komputerowo wspomagany skrining cytologiczny i cytologia na podłożu płynnym pozwalają na zwiększenie efektywności badań przesiewowych, jednakże jak wskazują liczne opracowania naukowe tylko skojarzone zastosowanie cytologii z testem na obecność onkogennych typów wirusów HPV pozwala na osiągnięcie czułości wynoszącej blisko 100% w wykrywaniu zaawansowanych zmian przednowotworowych (CIN2/3) oraz raka inwazyjnego szyjki macicy. Oznacza to znacząco mniejszy odsetek wyników fałszywie ujemnych w porównaniu z samą cytologią i możliwość wdrożenia wcześniejszej terapii. Meditest oferuje najnowocześniejsze na rynku rozwiązania technologiczne do diagnostyki wirusów HPV, zwalidowane w wieloośrodkowych badaniach klinicznych.

W zależności od sytuacji klinicznej i stosowanych algorytmów diagnostyczno-terapeutycznych proponujemy trzy rodzaje testów HPV wykonywanych razem z cytologią na podłożu płynnym:

 cytoHPVtest-Genotype – test bazujący na systemie PapilloCheck® do detekcji i genotypowania DNA wirusów HPV (oznaczane są 24 typy HPV, w tym wszystkie onkogenne) przy użyciu zwalidowanych klinicznie zestawów diagnostycznych firmy Greiner Bio-One. Testy te są oparte o najbardziej zaawansowaną technologicznie metodę tzw. mikromacierzy DNA. PapilloCheck® to jedyny na rynku tak dobrze zweryfikowany klinicznie test HPV-DNA z certyfikatem CE-IVD umożliwiający genotypowanie wirusów. Oferowany on jest w Polsce tylko przez nasze laboratorium po konkurencyjnej cenie. Test cytoHPVtest-Genotype zalecamy szczególnie:

  • w profilaktyce raka szyjki macicy u kobiet powyżej 30 roku życia jako uzupełnienie cytologii na podłożu płynnym,
  • jako badanie drugiego rzutu u kobiet z obecnością nieprawidłowych komórek w cytologii szyjki macicy,
  • jako badanie uzupełniające przy dodatnim wyniku testu przesiewowego cytoHPVtest-HR,
  • badanie wstępne przed podaniem szczepionki przeciwko wirusowi HPV,
  • w monitorowaniu doszczętności leczenia chirurgicznego stanów przedrakowych szyjki macicy u kobiet z określonym wcześniej typem infekcji HPV,
  • w celu określenia statusu HPV u mężczyzn.          (więcej)

HPVoncoTest – tani test skriningowy z certyfikatem CE-IVD, pozwalający na wykrycie grupy wszystkich 14 onkogennych wirusow HPV (bez rozróżnienia typu), co w połączeniu z badaniem cytologicznym na podłożu płynnym. Pozwala na wykrycie zmian nowotworowych szyjki macicy z blisko 100% czułością i specyficznością. Test wykonywany jest techniką real-time PCR z użyciem innowacyjnej technologii LNA-TaqMan. Test ten jest przez nas szczególnie zalecany w połączeniu z cytologią na podłożu płynnym u wszystkich kobiet poddających się profilaktyce szyjki macicy, jako najbardziej efektywne narzędzie diagnozowania kobiet obarczonych ryzykiem raka szyjki macicy w porównaniu z samą cytologią. W przypadku wyniku dodatniego test może być uzupełniony o genotypowanie wirusów HPV (cytoHPVtest-Genotype).

cytoHPVtest-mRNA – test bazujący na systemie NucliSens® EasyQ HPV firmy Biomerieux umożliwiający detekcję transkryptów mRNA dla onkoprotein E6/E7 wirusów HPV. Test ten również posiada certyfikat CE-IVD i cechuje się najwyższą pozytywną (PPV) i negatywną wartością predykcyjną (NPV) w wykrywaniu faktycznego zagrożenia zachorowania na inwazyjnego raka szyjki macicy. NZOZ Meditest jako pierwszy w Polsce wprowadził na rynek ten innowacyjny test w 2009 roku. Test umożliwia wykrycie przetrwałej infekcji wirusami HPV 16, 18, 31, 33 i 45, niosącymi najwyższe ryzyko rozwoju raka szyjki macicy u zakażonych kobiet (typy te wywołują ponad 95% raków szyjki w Europie). Test cytoHPVtest-mRNA jest szczególnie zalecany:

  • jako badanie uzupełniające u kobiet, u których w testach cytoHPVtest-Genotype wykryto obecność DNA wyżej wymienionych typów HPV wysokiego ryzyka, w celu podjęcia decyzji, czy pacjentkę można dalej obserwować (jeśli infekcja ma charakter przemijający), czy też należy wdrożyć bardziej radykalne postępowanie chirurgiczne, np. konizację (u kobiet z infekcją o charakterze przetrwałym),
  • jako badanie przesiewowe u młodszych kobiet poniżej 30 roku życia, u których infekcje HPV o charakterze przemijającym są szczególnie częste (niższa specyficzność testów DNA).
Translate »