Menu Zamknij

Regionalny Program Operacyjny

  30 czerwca 2010 roku NZOZ Meditest zakończył realizację projektu inwestycyjnego współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego RPO 1.1.3 na lata 2007-2013.     Nazwa projektu:  „Innowacyjne laboratorium patologii molekularnej – rozszerzenie działalności NZOZ „Meditest.Diagnostyka Medyczna” w Szczecinie o najnowsze metody diagnostyki cytologicznej i molekularno-genetycznej.”   Przeprowadzona inwestycja polegała na wdrożeniu innowacyjnego procesu technologicznego obejmującego system kompleksowych usług medycznych w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy przy użyciu nowatorskich metod diagnostyki cytologicznej i molekularno-genetycznej oraz systemów informatycznych.   Rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym, który stanowi poważny problem zdrowotny i społeczny. Polska należy do krajów o stosunkowo wysokiej zachorowalności i umieralności na raka szyjki macicy. Jest on drugim pod względem częstości występowania nowotworem złośliwym u kobiet do 45 roku życia. Co roku około 3500 Polek dowiaduje się, że ma raka szyjki macicy, a codziennie w naszym kraju umiera około 5 chorych kobiet. Liczba zgonów na ten nowotwór stawia Polskę na jednym z pierwszych miejsc w Europie. Systematyczne badania cytologiczne dużych populacji kobiet są podstawową metodą profilaktyki tego nowotworu. Niestety, zaledwie 30% Polek poddaje się systematycznej kontroli cytologicznej. Technika wykonywania rozmazów cytologicznych na szkiełkach mikroskopowych przy użyciu specjalnych szczoteczek jest prosta do przeprowadzenia i tania, jednakże obarczona wieloma ograniczeniami. Mimo wysokiej specyficzności klasycznej cytologii w wykrywaniu stanów przedrakowych i raka szyjki macicy, jej czułość jest stosunkowo niska i jak się szacuje wynosi zaledwie 50-60%. Należy dążyć, aby poprzez zastosowanie nowych rozwiązań technicznych, diagnostycznych i organizacyjnych poprawić te wskaźniki, tak aby zredukować do minimum odsetek rozpoznań fałszywie ujemnych i odpowiednio wcześnie wdrożyć właściwe postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne dla każdej kobiety zagrożonej rakiem szyjki macicy. Przeprowadzona w NZOZ Meditest innowacyjna inwestycja ma służyć temu celowi.   Dzięki projektowi w NZOZ Meditest stworzono unikalny na skalę kraju model kompleksowych usług w zakresie profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy obejmujący najnowsze rozwiązania techniczne i informatyczne, nowe metody diagnostyki cytologicznej oraz zdobycze biologii molekularnej.    Zasadniczymi elementami tego modelu są: I. Innowacyjne urządzenia: system „komputerowo wspomaganego skriningu cytologicznego” – BD FocalPointTM GS firmy Becton Dickinson, system BD PrepStainTM do automatycznego wykonywania preparatów cytologii na podłożu płynnym (LBC) –  BD SurePathTM firmy Becton Dickinson, system PapilloCheck® do diagnostyki wirusów HPV firmy Greiner Bio-One, automatyczny ekstraktor kwasów nukleinowych easyMAG firmy Biomerieux, skaner do digitalizacji preparatów mikroskopowych i telepatologii Leica SCN400, automatyczny analizator kwasów nukleinowych firmy Applied Biosystems. II. Innowacyjny system informatyczny do obsługi laboratorium patomorfologii i diagnostyki molekularno-      genetycznej z wykorzystaniem platformy komunikacji z klientami (lekarzami, zoz-ami) oraz      telepatologii. III. Innowacyjne usługi:       a/ nowe metody diagnostyki cytologicznej: skrining cytologiczny wymazów z szyjki macicy przy użyciu zaawansowanych metod komputerowej analizy obrazu, kontrola jakości skriningu cytologicznego przy użyciu zaawansowanych metod komputerowej analizy obrazu, cytologia na podłożu płynnym (LBC) z systemem automatycznego wykonywania preparatów, nowe metody diagnostyki molekularno-genetycznej zwiększające efektywność profilaktyki i wczesnego         wykrywania raka szyjki macicy: genotypowanie wirusów HPV w oparciu o technikę mikromacierzy DNA (microarrays), testy HPV-mRNA (badanie transkryptów mRNA onkogenów E6/E7 wirusów HPV), określanie innych mikroorganizmów w próbkach z cytologii na podłożu płynnym (LBC).   Całkowity koszt nakładów inwestycyjnych poniesionych przez NZOZ Meditest wyniósł ponad 4 mln zł. 

Translate »