Menu Zamknij

Profil działalności

NZOZ Meditest rozpoczął działalność w 2002 roku. Początkowo firma wykonywała jedynie usługi w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej. Od kilku lat intensywnie rozwijana jest działalność w zakresie diagnostyki molekularno-genetycznej. Niezwykle ważnym aspektem naszej działalności są prace badawczo-rozwojowe nad wprowadzaniem nowych testów diagnostycznych w oparciu o techniki biologii molekularnej.

Meditest systematycznie poszerza swoją bazę sprzętową, kadrową oraz lokalową. W chwili obecnej jest największą prywatną placówką zajmującą się diagnostyką patomorfologiczną i genetyczną na Pomorzu Zachodnim, której trzon stanowią Zakład Patomorfologii oraz Zakład Diagnostyki Medycznej z nowoczesnym laboratorium molekularno-genetycznym. W swojej strukturze Meditest posiada także Poradnię Psychologiczną specjalizującą się w psychoterapii indywidualnej oraz diagnozie psychologicznej.

Badania morfologiczne i molekularno-genetyczne przeprowadza zespół doświadczonych lekarzy patomorfologów, cytomorfologów, diagnostów laboratoryjnych, analityków medycznych i biotechnologów. Nasze żywe kontakty ze specjalistami z innych ośrodków gwarantują wysoką trafność ekspertyz cyto-/histopatologicznych oraz wprowadzanie do naszej praktyki najnowszych standardów diagnostyki morfologicznej i molekularno-genetycznej. Meditest współpracuje m.in. z konsultantami zewnętrznymi z Centrum Onkologii w Warszawie oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego

Meditest wykonuje badania dla wielu placówek medycznych na terenie województwa zachodniopomorskiego i w kraju – są to zarówno szpitale publiczne jak i nzoz-y oraz szereg prywatnych gabinetów lekarskich. W ostatnim okresie nawiązaliśmy także współpracę z klinikami w Anglii. Jesteśmy również realizatorem etapu diagnostycznego Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia i prowadzonego pod nadzorem Ministerstwa Zdrowia.

Meditest inwestuje w innowacyjne nanotechnologie i badania. Jako jedyna firma w województwie zachodniopomorskim realizujemy projekty badawczo-rozwojowe finansowane w ramach programów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Naszymi sztandarowymi przedsięwzięciami na tym polu są:

  • BI-SENSOR – projekt w ramach programu GRAF-TECH, którego celem jest opracowanie grafenowych biosensorów do przyłóżkowej diagnostyki medycznej (tzw. point-of-care), realizowany w konsorcjum naukowym z Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym,
  • HR-HPV – projekt w ramach programu INNOTECH, którego celem jest opracowanie i wdrożenie nowego testu do diagnostyki onkogennych typów wirusów HPV w skryningu raka szyjki macicy, realizowany w konsorcjum naukowym z Centrum Onkologii w Warszawie.

Meditest rozwija także nowoczesne technologie informatyczne dla diagnostyki patomorfologicznej. Wraz z firmą Mariusz Stefaniak Specjalista Informatyk opracowaliśmy program PATOMORFOLOG – obecnie najbardziej zaawansowany w Polsce system informatyczny do kompleksowego zarządzania i obsługi procesów laboratoryjnych w zakładach patomorfologii. System został już wdrożony w kilkunastu placówkach na terenie kraju.

Obecnie intensywnie rozwijamy oprogramowanie do przetwarzania, edytowania i publikowania na stronach internetowych cyfrowych obrazów mikroskopowych wysokiej rozdzielczości (tzw. virtual slides). Oprogramowanie umożliwi telekonsultacje oraz tworzenie platform edulacyjnych dla patologów i cytologów opartych o e-learning w niespotykanej dotychczas jakości i funkcjonalności.

 

Translate »