Menu Zamknij

Psychoterapeuta

SONY DSC

Dr n. med. Magdalena Podolska jest psychologiem i certyfiikowanym psychoterapeutą, doktorem nauk medycznych z zakresu medycyny oraz pedagogiem specjalnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie wieloletniej pracy naukowo-dydaktycznej w Zakładzie  Psychologii Uniwersytetu Szczecińskiego, na Wydziale Nauk o Zdrowiu Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie oraz w ramach oddziałów klinicznych Państwowego Szpitala Klinicznego nr 1 w Szczecinie, Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim, a także wieloletniej indywidualnej praktyki psychologiczno-psychoterapeutycznej. Na stałe współpracuje z Kliniką Medycyny Matczyno-Płodowej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie w zakresie pomocy psychologicznej dla pacjentek i ich rodzin, szkolenia personelu medycznego i projektów naukowo-badawczych. Współpracuje również z prokuraturą i sądami w zakresie opinii i ekspertyz psychologiczno-sądowych. Autor bądź współautor dwóch książek oraz kilkunastu publikacji w czasopismach naukowych.

Dr Magdalena Podolska posiada Europejski Certfikat Psychoterapii (The European Certificate of Psychotherapy, ECP) oraz Certifikat Psychoterapeuty  Polskiej Federacji Psychoterapii (PFP).

Kwalifikacje:
 • psycholog ze specjalnością psychologia kliniczna
 • psychoterapeuta
 • doktor nauk medycznych
 • socjoterapeuta
 • pedagog specjalny ze specjalnością rewalidacja osób upośledzonych umysłowo.

Wykształcenie:

 • doktor nauk medycznych z zakresu medycyny; praca doktorska obroniona na Wydziale Lekarskim Pomorskiej Akademii Medycznej, Szczecin,
 • magister psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna, Akademia Bydgoska, Bydgoszcz,
 • psycholog kliniczny, Akademia Medyczna, Gdańsk
 • psychoterapeuta, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków,
 • socjoterapeuta, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków,
 • magister pedagogiki specjalnej, specjalizacja: rewalidacja upośledzonych umysłowo, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.

Doświadczenie zawodowe:

 • Adiunkt w Zakładzie Psychologii Klinicznej, Instytut Psychologii, Uniwersytet Szczeciński
 • Psycholog-psychoterapeuta współpracujący z Kliniką Medycyny Matczyno-Płodową Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie
 • Psycholog-psychoterapeuta w Oddziale Rehabilitacji Neurologicznej w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim
 • indywidualna praktyka psychoterapeutyczna
 • opiniowanie w sprawach sądowych dla sądów i prokuratury.

Odbyte kursy i szkolenia:

 • Studia podyplomowe z Psychologii Klinicznej, Akademia Medyczna, Gdańsk.
 • Szkoła Psychoterapii Psychodynamicznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków.
 • Cykl szkoleń pod nazwą: Praca psychoterapeutyczna z rodzinami w perspektywie psychoanalitycznej, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków.
 • Szkolenie: Psychoterapia grupowa i psychoterapia krótkoterminowa w ujęciu psychodynamicznym, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków.
 • Kurs doskonalenia zawodowego: Psychoedukacja i pomoc psychologiczno-pedagogiczna w placówkach oświatowych. Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego „Centrum IB” , Karków.
 • Kurs doskonalenia zawodowego: Socjoterapia i psychoprofilaktyka w placówkach oświatowych. Ośrodek Doskonalenia Ustawicznego „Centrum IB”, Kraków.
 • Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne, Kraków.
 • Intensywny Trening Kontaktu Terapeutycznego, Centrum Dydaktyki i Leczenia Psychodynamicznego, Kraków.
 • Kurs specjalizacyjny: Dysleksja rozwojowa dzieci i młodzieży, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Gdańsk.

Przynależność do towarzystw naukowych:

 • Polskie Towarzystwo Psychiatryczne
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne
 • Polska Federacja Psychoterapii.
Translate »