Menu Zamknij

Poradnia Psychologiczna

SONY DSC

Poradni Psychologicznej prowadzonej przez NZOZ Meditest znajdziesz fachową pomoc w zakresie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej (pary), diagnozy psychologicznej oraz wsparcie psychologiczne w ramach interwencji kryzysowej w trudnych sytuacjach życiowych. W poradni są diagnozowane i leczone różnorakie problemy psychologiczne osób dorosłoch jak i młodzieży. W szczególności leczone są następujące grupy zaburzeń: Psychoterapia zaburzeń nastroju

 • depresja (dystymia)
 • depresja okołoporodowa (przedporodowa, poporodowa)
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Psychoterapia zaburzeń osobowości i zachowania (w tym psychologiczne problemy związanie z rozwojem i orientacją seksualną)

Psychoterapia zaburzeń lękowych

 • fobie
 • lęk napadowy
 • reakcja na ciężki stres i zaburzenia adaptacyjne

Psychoterapia zaburzeń nerwicowych

 • neurastenia
 • zespół depersonalizacji – derealizacji
 • zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (nerwice natręctw)
 • inne zaburzenia nerwicowe

Psychoterapia zaburzeń występujących pod postacią somatyczną

 • zaburzenia somatyzacyjne
 • zaburzenia hipochondryczne
 • zaburzenia autonomiczne występujące pod postacią somatyczną

Pomoc psychologiczna w leczeniu niepłodności

Psychoanalityczna terapia rodziny/pary

Interwencja w kryzysach życiowych

 • utrata bliskiej osoby (śmierć wewnątrzmaciczna lub okołoporodowa dziecka, śmierci osoby najbliższej)
 • pomoc psychologiczna osobom terminalnie i przewlekle chorym oraz ich rodzinom
 • PTSD – stres potraumatyczny
 • rozwód

INFORMACJE O KADRZE PORADNI PSYCHOLOGICZNEJ

 

Translate »