Menu Zamknij

Projekt BI-SENSOR

Projekt BI-SENSOR zatytułowany:       „Multifunkcjonalny biosensor grafenowy dla diagnostyki medycznej

Projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez konsorcjum naukowe NZOZ Meditest i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie w ramach programu GRAF-TECH Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) – umowa nr GRAF-TECH/NCBR/08/06/2012.

Szybka, czuła, selektywna i tania analiza różnych biomolekuł i mikroorganizmów ma kluczowe znaczenie w diagnostyce klinicznej i efektywnym leczeniu chorych. Istnieje zatem rosnące zapotrzebowanie na zdecentralizowane metody laboratoryjne, które mogą być zastosowane w gabinecie lekarskim, izbie przyjęć lub w terenie, do analizy DNA, RNA, białek, przeciwciał, bakterii, wirusów, substancji chemicznych itd. Platformy lab-on-a-chip i zminiaturyzowane systemy tzw. przyłóżkowe oparte na biosensorach, spełniają te wymagania i jak się przewiduje w przyszłości zrewolucjonizują one diagnostykę medyczną. Ze względu na doskonałe właściwości elektryczne i optyczne, grafen jest ostatnio uznawany za bardzo atrakcyjny materiał składowy biosensorów, potencjalnie mogący rzucić nowe perspektywy w dziedzinie zminiaturyzowanych urządzeń diagnostycznych.


Głównym celem tego projektu jest opracowanie wielofunkcyjnego biosensora grafenowego do skutecznej detekcji elektrochemicznej fragmentów DNA wybranych mikroorganizmów w próbkach biologicznych oraz monitorowania stężenia glukozy we krwi pacjentów. Opracowana technologia pozwoli  na konstruowanie niedrogich komponentów sensorycznych dla celów diagnostyki przyłóżkowej.


DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA STRONACH PROJEKTU BI-SENSOR

Translate »